Nyhedsbrev
Kuliltemåling

Kuliltemåling

  • Er du ryger?
  • Er det på tide at holde op?
  • Ønsker du et hurtigt synligt resultat?

Ved rygning overføres mange giftstoffer til kroppen, blandt andet nikotin, tjære og kulilte. Kulilte er en gasart, der fra lungerne optages i blodet, præcist som det er tilfældet med ilt. Når der inhaleres røg, konkurrerer ilt og kulite indbyrdes om at blive bundet til hæmoglobinen i de røde blodlegemer. Disses funktion er at føre ilt rundt til alle kroppens celler.

Kulilten bindes desværre meget kraftigere til hæmoblobinen end ilt, så de røde blodlegemer, der er "optaget" af kulilte, er forhindret i at transportere ilt til kroppens forbrændingsprocesser. Dette kan opleves som reduceret ydeevne ved fysisk aktivitet.

En kulilte-test registrer andelen af kulilte i udåndingsluften. Dette tal omregner apparatet til den procent af kroppens røde blodlegemer, der er "besat" af kulilte.

Ved rygeophør normaliseres hæmoglobinens iltbindingsevne inden for timer, så kulitemålingen kan vise den første helbredsmæssige fordel ved at kvitte tobakken.

Testen udføres ved at puste i et kuliltemåleapparat.

Kulilte-testen varer ca 5 minutter og koster 30 kr.

 

Dine oplysninger