Nyhedsbrev
Medicinaffald

Medicinaffald

Det er vigtigt at affaldsmedicin afleveres, så det kan destrueres forsvarligt og ikke forurener miljøet.

Al medicinemballage har en påtrykt holdbarhedsdato og bør ikke anvendes, når denne er overskredet. Noget medicin ændrer sig kemisk over tid og virkningen kan aftage eller forsvinde.

Vi tager både imod medicin, der er blevet for gammelt og medicin, der ikke længere anvendes. Vi modtager fra borgere i kommunen, men ikke fra virksomheder, der selv skal træffe aftale om bortskaffelse.

Vi tager imod:

  • Medicinrester. Bedes afleveret i en gennemsigtig pose
  • Kanyler eller penne med påsvejset kanyle. Skal afleveres i kanyleboks. Vi udleverer kanylebokse gratis på kommunens vegne
  • Kviksølv termometre. Disse skal afleveres for sig

Alt andet affald, og tom emballage, skal du enten aflevere på genbrugsstation eller bortskaffe med dagrenovation. Søg evt. information hos kommunen.

Vi modtager altså ikke neglelak, solcreme, kosmetik, kosttilskud, vitaminer, protesemidler, elektroniske termometre, sårplastre eller tom medicinemballage.

Afleverer du en pose med ”blandet”, så beder vi dig om selv at sortere og medtage det, som ikke hører under de typer, vi modtager. Det gælder også, selv om du afleverer for en anden.  

 

Returpen - din injektionspen er for god til at smide ud!

Injektionspenne består bl.a. af plastik og glas af høj kvalitet. Aflever dine brugte penne på apoteket, så sørger vi for at materialerne får nyt liv frem for at ende som affald. 

Læg dem i en separat pose og aflever dem hos os. Du kan også få udleveret en returpen-pose, som du kan samle dine brugte penne i derhjemme. 

Det er kun penne fra Novo Nordisk, der indsamles. F.eks. flexpenne fra insulin, penne fra Ozempic, Saxenda og Victoza. Øvrige penne returneres som øvrig affaldsmedicin. 

Du kan læse mere om Returpen her.

 

 

Dine oplysninger