Nyhedsbrev
Leje af blodtryksapparat

 

Vi udlejer blodtryksapparater til hjemmemåling for 50 kr. pr. uge. Blodtryksapparatet kan måle systolisk og diastolisk blodtryk samt puls.

 

De blodtryksapparater vi anvender ved blodtryksmåling, til udlejning og salg på apoteket, er af høj kvalitet og er at finde på internationale hypertensionsselskabers lister over validerede blodtryksmålere. 

Der findes over 3000 forskellige blodtryksmålere på markedet og under 15% af disse er blevet korrekt testede for nøjagtighed.

Du kan se om dit blodtryksapparat er valideret ved at følge nedenstående link og søge på mærke og model. Det er vigtigt, at du indtaster nøjagtigt som angivet på dit apparat.

Hvis apparatet er i listen, betyder det, at der findes mindst ét studie, der påviser at apparatet er nøjagtigt.

Materialet er på engelsk, da det er udviklet af European Society of Hypertension, International Society of Hypertension og World Hypertension League.

Her kan du se om dit apparat er på listen

 

Det systoliske blodtryk er det "høje blodtryk" og er trykket, der opstår i pulsårerne, mens hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i kroppen. Det diastoliske blodtryk er det "lave blodtryk" og er trykket, der er i pulsårerne imellem hjerteslagene. Pulsen er antal hjerteslag pr. minut. De to blodtryksmål angives som fx 120 over 80 (120/80).

Har du ikke fået en vejledning om, hvor ofte du skal måle blodtrykket, så anbefaler vi, at du måler morgen og aften i 3 dage i træk. Ved hver måling måler du 3 gange med et par minutters mellemrum. Du får altså 6 målinger pr dag.

Det er vigtigt at du sidder korrekt, har hvilet ca. 10 min inden, og i øvrigt følger vejledningen, der medfølger apparatet.

Målingerne noteres, så du kan medtage dem ved evt. lægekontrol.

 

Dine oplysninger