Nyhedsbrev
Samarbejde

Samarbejde

Apoteket opsøger konstant gode samarbejdspartnere.

Vi ser mulighed for at etablere benchmarking, udstationering, udveksling og erfa-grupper på mange fronter, dels til gavn for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme og dels til gavn for udvikling af medarbejdere, ledere og virksomheder.

Vi har etableret forskellige samarbejdsrelationer med:

  • Andre sundhedsprofessioner
  • Kolleger i andre lande (FIP)
  • Patientorganisationer og selvhjælpsgrupper
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Kommune 
  • Private virksomheder
  • Offentlige virksomheder og institutioner
  • Vi bestræber os på fortsat at udbygge og udvide vores netværk.

Kontakt os gerne for muligt samarbejde eller for nærmere oplysninger om de netværksrelationer, vi allerede har etableret.

Dine oplysninger