Nyhedsbrev
Samarbejde

Samarbejde

Apoteket opsøger konstant gode samarbejdspartnere.

Vi ser mulighed for at etablere benchmarking, udstationering, udveksling og erfa-grupper på mange fronter, dels til gavn for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme og dels til gavn for udvikling af medarbejdere, ledere og virksomheder.

Vi har etableret forskellige samarbejdsrelationer med:

 • Andre sundhedsprofessioner
 • Andre apoteker
 • Kolleger i andre lande
 • Patientorganisationer og selvhjælpsgrupper
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Region 
 • Kommune
 • Private virksomheder
 • Offentlige virksomheder og institutioner
 • Stifinderorganisationer
 • TQM- virksomheder
 • Vi bestræber os på fortsat at udbygge og udvide vores netværk.

Kontakt os gerne for muligt samarbejde eller for nærmere oplysninger om de netværksrelationer, vi allerede har etableret.

Dine oplysninger