Nyhedsbrev
Personalets kompetencer

Personalets kompetencer

Rollen som kunderådgiver for apotekets kunder stiller store krav til personalets kompetence.

Vi skal besidde en stor faglig viden, indlevelsesevne, effektiv spørgeteknik og formidlingsevne. Samtidig skal vi udstråle overskud, humør, kvalitet og professionalisme.

Den vejledning, der ydes, skal være individuelt tilpasset, situationsbestemt og målrettet det behov, kunden har. Den enkelte kunderådgiver skal kunne opfange signaler på uhensigtsmæssigheder, der kan have indflydelse på en kundes livskvalitet. Hvis medicinen, eller brugen af den, er forkert, er effekten i bedste fald, at den ikke nytter noget. I værste fald gør den mere skade end gavn.
Apoteket bruger hvert år mange ressourcer på uddannelse og træning af medarbejderne, så vi kan leve op til vores mission om at vise vej til en bedre livskvalitet.

Der satses inden for personlig udvikling, dialog, faglig viden, teknologi, kvalitet, team-building og coaching. En del uddannelse og træning varetager apotekets medarbejdere internt, men der suppleres målrettet med møder, projekter, kurser, konferencer, e-learning, netværk og erfa-grupper. En del aktiviteter afsluttes med eksamener, og for alle områder gennemfører apoteket hvert år en audit af hver enkelt medarbejder, så uddannelses- og træningseffektivitet bliver dokumenteret og nye behov erkendt. Apotekets ledere og medarbejdere har gennem en årrække deltaget i uddannelsesaktiviteter hos firmaet Pathfinder, der uddanner ledere til at fungere som stifindere.

 

Proaktiv planlægning

For hele apoteket anvendes Proaktiv Planlægning, omfattende situationsbeskrivelse, fremtidsbeskrivelse og handlingsplan, typisk for et år frem.
At arbejde proaktivt er ensbetydende med at tage udgangspunkt i en ønsket fremtidssituation og herfra planlægge de nødvendige aktiviteter baglæns, helt tilbage til nutiden. Når planerne er lagt, følges de ved hjælp af effektive handlingsplaner (”Graphic Games”) og aftaler. Ved at anvende Proaktiv planlægning systematisk er det gennem årene lykkedes for apoteket, de enkelte teams og medarbejdere personligt at sætte ambitiøse mål – og nå dem!

 

 

Dine oplysninger