Nyhedsbrev
Personalets kompetencer

Personalets kompetencer

Rollen som kunderådgiver for apotekets kunder stiller store krav til personalets kompetencer.

Vi skal besidde en stor faglig viden, indlevelsesevne, effektiv spørgeteknik og formidlingsevne. Samtidig skal vi udstråle overskud, humør, kvalitet og professionalisme.

Den enkelte kunderådgiver skal kunne opfange signaler på uhensigtsmæssigheder. Hvis medicinen, eller brugen af den, er forkert, er effekten i bedste fald, at den ikke nytter noget. I værste fald at den gør mere skade end gavn. Den vejledning, der ydes, skal være individuelt tilpasset, situationsbestemt og målrettet det behov, vores kunde har. Vores mission er ...... at gøre livet nemmere!

Apoteket bruger hvert år mange ressourcer på uddannelse og træning, så vi kan leve op til denne mission. 

Der satses inden for personlig udvikling, dialog, faglig viden, teknologi, kvalitet, team-building og coaching. En del uddannelse og træning varetager apotekets medarbejdere internt, men der suppleres målrettet med møder, projekter, kurser, konferencer, e-learning, netværk og erfa-grupper. En del aktiviteter afsluttes med eksamener, og for alle områder gennemfører apoteket hvert år en audit af hver enkelt medarbejder, så uddannelses- og træningseffektivitet bliver dokumenteret og nye behov erkendt. Apotekets ledere og medarbejdere har gennem en årrække deltaget i uddannelsesaktiviteter hos firmaet Pathfinder, der uddanner ledere til at fungere som stifindere. 

Vi benytter os også af personalets sproglige kompetencer. Det danske sprog kan give udfordringer i kommunikationen med nogle af vores kunder, så her kan vi gøre det nemmere ved at tilbyde hjælp på følgende sprog: engelsk, tyrkisk, kurdisk, arabisk, urdu, hindi, punjabi, nepalesisk, farsi, bosnisk, serbisk og kroatisk. Vi kan dog ikke garantere, at der altid er en medarbejder til stede, der kan hjælpe med alle nævnte sprog. 

 

Proaktiv planlægning

For hele apoteket anvendes Proaktiv Planlægning, omfattende situationsbeskrivelse, fremtidsbeskrivelse og handlingsplan, typisk for et år frem.
At arbejde proaktivt er ensbetydende med at tage udgangspunkt i en ønsket fremtidssituation og herfra planlægge de nødvendige aktiviteter baglæns, helt tilbage til nutiden. Når planerne er lagt, følges de ved hjælp af effektive handlingsplaner (”Graphic Game planer”) og aftaler. Ved at anvende Proaktiv planlægning systematisk er det gennem årene lykkedes for apoteket, de enkelte teams og medarbejdere personligt at sætte ambitiøse mål – og nå dem!

 

 

Dine oplysninger