DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel

DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel

På Albertslund handler kvalitet om at få det bedste samspil mellem borgere, kunder, samarbejdspartnere og apotekets medarbejdere:

  • Vi træner og øver os i kundedialog 
  • Vi opbygger viden og færdigheder hos os alle
  • Vi er løsningsparate og på forkant med udviklingen
  • Vi er kreative og innovative
  • Vi kvalitetsstyrer alle arbejdsgange og anvender teknologi, hvor det er muligt
  • Vi evaluerer og justerer løbende vore processer
  • Vi spørger kunder og medarbejdere -  og tager aktion på svar
  • Vi effektiviserer og rationaliserer, så vi får mere overskud til kundebetjening

På den måde sikrer vi kvalitet, service og professionel rådgivning i alle de mange kundekontakter, vi har på apoteket hver dag året rundt. Medarbejdernes jobglæde øges, når de oplever at gøre en forskel til gavn for kunderne. Vi har mange loyale kunder, der udtrykker stor tilfredshed og taknemlighed over for medarbejderne. Herved bekræftes vi i, at det nytter osv.. Den gode spiral virker, men skal hele tiden efterses, vedligeholdes og udvikles.

Hele vores kvalitetsarbejde er bygget op, så vi er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, der skal være gældende for hele sundhedssektoren. Vi opfylder således 18 standarder, men har altid fokus på at vores indsats skal være til gavn for kunderne.

Læs mere om DDKM her:
https://www.ikas.dk/Den-danske-kvalitetsmodel.aspx