Nyhedsbrev
Pneumokok vaccination

Pneumokok vaccination uden tidsbestilling

 

Vi tilbyder pneumokok vaccination, uden egenbetaling, til personer, der er fyldt 18 år, og som opfylder følgende kriterier:*

 

1. Personer, der er fyldt 65 år

2. Personer, som har én af følgende kroniske lidelser:

 • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • diabetes
 • kronisk hjertesygdom
 • kronisk lungesygdom
 • kronisk nyresygdom
 • kronisk leversygdom

3. Svejsere

4. Personer med bopæl et af de følgende steder:

 • a. Plejehjem, jf. servicelovens § 192, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om
  almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for
  ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov
  om friplejeboliger.
 • b. Botilbud efter §§ 107, 108 eller 110 i serviceloven.
 • c. Botilbudslignende botilbud efter § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, hvis personen
  modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

 

5. Personer i særlig risiko kan i nogle situationer vaccineres, efter lægelig vurdering foretaget på apoteket:

 • manglende milt eller dysfunktion af milten
 • medfødt eller erhvervet immundefekt
 • tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • liquorlækage
 • Cochlear implantation
 • stamcelletransplantation
 • organtransplantation
 • Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har sygdomme eller tilstande, der giver særlig risiko
  for invasiv pneumokoksygdom
 • Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig
  giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom 

 

Vi vaccinerer, uden tidsbestilling, mandag til fredag kl. 9 - 17.30 og lørdage kl. 10 - 14.00, da der skal indberegnes tid til 15 min. ophold i apoteket efter vaccination. 

 

Pneumokokbakterien er en af de hyppigste årsager til bakteriel lungebetændelse og bakteriel
meningitis. Den kan blandt andet også give betændelse i bihuler, blodforgiftning og
mellemørebetændelse. Symptombilledet på lungebetændelse er pludselig opstået høj feber med
kulderystelser og hoste. Bakterierne kan spredes fra person til person ved dråbesmitte efter nys og
hoste eller ved direkte fysisk kontakt.

Vaccination mod pneumokokker er den mest effektive måde at
forebygge bakteriel lungebetændelse med en beskyttelsesgrad på op til 70%.

Vaccinen skal gives minimum hvert 10 år, tidligst dog efter 6 år. 


Ældre og personer med nedsat immunforsvar samt svejsere er i større risiko for alvorligt forløb ved
pneumokok infektion.

*Vi spørger og foretager opslag i Den Danske Vaccinationsdatabase for at afgøre, hvornår eller om der tidligere er vaccineret for pneumokok lungebetændelse, da det har betydning for, om der kan vaccineres.  

 

Læs også om influenzavaccination.

Dine oplysninger