Nyhedsbrev
Udleje af blodtryksapparat

 

Vi udlejer blodtryksmålere til hjemmemåling for 50 kr. pr. uge. 

 

De blodtryksapparater vi anvender ved blodtryksmåling, til udlejning og salg på apoteket, er at finde på internationale hypertensionsselskabers lister over validerede blodtryksmålere. Blodtryksapparatet kan måle systolisk og diastolisk blodtryk samt puls.

 

Det systoliske blodtryk er det "høje blodtryk" og er trykket, der opstår i pulsårerne, mens hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i kroppen. Det diastoliske blodtryk er det "lave blodtryk" og er trykket, der er i pulsårerne imellem hjerteslagene. Pulsen er antal hjerteslag pr. minut. De to blodtryksmål angives som fx 120 over 80 (120/80).

 

Har du ikke fået en vejledning om, hvor ofte du skal måle blodtrykket, så anbefaler vi, at du måler morgen og aften i 3 dage i træk. Ved hver måling måler du 3 gange med et par minutters mellemrum. Du får altså 6 målinger pr dag.

 

Det er vigtigt at du sidder korrekt, har hvilet ca. 10 min inden, og i øvrigt følger vejledningen, der medfølger apparatet.

 

Målingerne noteres, så du kan medtage dem ved evt. lægekontrol.

 

Dine oplysninger